Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2014/TT-BTTTT ban hành Quy hoạch kho số viễn thông; Thông tư thay thế Thông tư 25/2015/TT-BTTTT và Thông tư 40/2017/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 25/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông

Ngày đăng: 16:48 24-09-2021 | 985 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp khai thác, sử dụng kho số viễn thông,

Phạm vi điều chỉnh

sửa đổi mã, số dịch vụ mạng viễn thông cố định, mạng viễn thông di động mặt đất; thay thế các bảng quy hoạch mã, số viễn thông; bổ sung quy định về phân bổ số dịch vụ gọi giá cao, phân bổ mã, số viễn thông trúng đấu giá, thủ tục phân bổ, hoàn trả mã, số viễn thông

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

      Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng các Dự thảo: (i) Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2014/TT-BTTTT ban hành Quy hoạch kho số viễn thông; (ii) Thông tư quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông[1] (sau đây gọi tắt là các Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Các Dự thảo sửa đổi mã, số dịch vụ mạng viễn thông cố định, mạng viễn thông di động mặt đất; thay thế các bảng quy hoạch mã, số viễn thông; bổ sung quy định về phân bổ số dịch vụ gọi giá cao, phân bổ mã, số viễn thông trúng đấu giá, thủ tục phân bổ, hoàn trả mã, số viễn thông. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp khai thác, sử dụng kho số viễn thông.

    Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

     Toàn văn Dự thảo được đăng tải kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 08/10/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

     Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

     Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

     Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

     Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

     Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Thay thế Thông tư 25/2015/TT-BTTTT và Thông tư 40/2017/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 25/2015/TT-BTTTT

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2014/TT-BTTTT

Ngày nhập

24/09/2021

Đã xem

985 lượt xem

Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn

Ngày nhập

24/09/2021

Đã xem

985 lượt xem

Công văn lấy ý kiến các Dự thảo Thông tư về kho số viễn thông

Ngày nhập

24/09/2021

Đã xem

985 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com