Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái

Ngày đăng: 11:04 15-09-2023 | 609 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có hoạt động vận tải ô tô và cơ sở đào tạo lái xe,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi quy định về loại thiết bị giám sát hành trình; phương pháp tính toán số kilomet chạy; cách tính thời gian lái xe, ngày làm việc của lái xe; báo cáo thống kê giám sát hành trình; chương trình đào tạo (môn học lý thuyết và môn học thực hành); thời gian và số kilomet học thực hành lái xe… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động vận tải ô tô và cơ sở đào tạo lái xe.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 29/8/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Thông tư 06/2011/TT-BGTVT, Thông tư 09/2015/TT-BGTVT, Thông tư 29/2015/TT-BGTVT, Thông tư 12/2017/TT-BGTVT, Thông tư 22/2019/TT-BGTVT và Thông tư 12/2020/TT-BGTVT

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

21/09/2023

Đã xem

609 lượt xem

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

21/09/2023

Đã xem

609 lượt xem

Tổng hợp nội dung sửa đổi

Ngày nhập

21/09/2023

Đã xem

609 lượt xem

Bản tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý

Ngày nhập

21/09/2023

Đã xem

609 lượt xem

Phụ lục (phần 1)

Ngày nhập

21/09/2023

Đã xem

609 lượt xem

Phụ lục (phần 2)

Ngày nhập

21/09/2023

Đã xem

609 lượt xem

Tài liệu liên quan

Ngày nhập

21/09/2023

Đã xem

609 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

21/09/2023

Đã xem

609 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 8

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com