Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz và băng tần 2500-2960 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam

Ngày đăng: 15:57 31-03-2020 | 2081 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động, sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng thiết bị vô tuyến điện tại Việt Nam,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp                                                     

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành Quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz và băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về các phương án quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz và băng tần 2500-2690 MHz, trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc triển khai các đoạn băng tần và các phiên bản tiếp theo của hai đoạn băng tần trên. Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động, sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng thiết bị vô tuyến điện tại Việt Nam.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảoThuyết minh được đăng tải tại đây. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 20/04/2020 để kịp thời tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến về Dự thảo Thông tư quy hoạch băng tần

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

2081 lượt xem

Dự thảo Thông tư quy hoạch băng tần

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

2081 lượt xem

Thuyết minh về Dự thảo quy hoạch băng tần

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

2081 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com