Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định việc xác định lượng, giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ

Ngày đăng: 09:40 06-09-2021 | 1414 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Khoa học và Công nghệ

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

tất cả các doanh nghiệp và chủ thể kinh doanh,

Phạm vi điều chỉnh

cách xác định lượng hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ trong trường hợp thông thường, không xác định được lượng hàng hóa, không đủ hóa đơn, chứng từ...; cách xác định giá trị hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định việc xác định lượng, giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo cách xác định lượng hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ trong trường hợp thông thường, không xác định được lượng hàng hóa, không đủ hóa đơn, chứng từ…; cách xác định giá trị hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến tất cả các doanh nghiệp và chủ thể kinh doanh.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 27/9/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphap   .vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị./.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Thông tư về xác định sản phẩm vi phạm đã tiêu thụ

Ngày nhập

08/09/2021

Đã xem

1414 lượt xem

Dự thảo Thông tư quy định việc xác định lượng, giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ

Ngày nhập

08/09/2021

Đã xem

1414 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Khoa học và Công nghệ

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com