Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 09/2012/TT-BCT về quy định việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện kiểm toán năng lượng

Ngày đăng: 16:44 13-08-2020 | 1543 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

cơ sớ sử dụng điện trọng điểm, tổ chức kiêm toán năng lượng,

Phạm vi điều chỉnh

kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm; kiểm toán năng lượng

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 09/2012/TT-BCT về quy định việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện kiểm toán năng lượng (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về: áp dụng mô hình quản lý năng lượng; xây dựng, đăng ký, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng; các trường hợp miễn trừ thực hiện kiểm toán năng lượng. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, các tổ chức kiểm toán năng lượng.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 01/9/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo. 

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến DTTT quy định kế hoạch sử dụng năng lượng và kiểm toán năng lượng

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1543 lượt xem

Dự thảo Thông tư sửa đổi TT09 về tiết kiệm năng lượng

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1543 lượt xem

Phụ lục 1 Dự thảo Thông tư sửa đổi TT09 về tiết kiệm năng lượng

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1543 lượt xem

Phụ lục 2 Dự thảo Thông tư sửa đổi TT09 về tiết kiệm năng lượng

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1543 lượt xem

Phụ lục 3 Dự thảo Thông tư sửa đổi TT09 về tiết kiệm năng lượng

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1543 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com