Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định về giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển qua cụm cảng container khu vực Cái Mép

Ngày đăng: 11:05 24-01-2024 | 242 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các hãng tàu, đại lý hãng tàu; doanh nghiệp kinh doanh cảng, cung cấp dịch vụ giao nhận,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây Dự thảo Thông tư quy định về giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển qua cụm cảng container khu vực Cái Mép (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: phạm vi áp dụng; nguyên tắc thực hiện; trách nhiệm của người khai hải quan, doanh nghiệp kinh doanh cảng biển trong việc vận chuyển hàng hóa giữa/đến/đi trong cụm cảng; phương thức, biện pháp giám sát. Dự kiến các văn bản sẽ ảnh hưởng đến các hãng tàu, đại lý hãng tàu; doanh nghiệp kinh doanh cảng, cung cấp dịch vụ giao nhận.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 21/02/2024 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.66836545/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Lĩnh vực liên quan

Hải quan, xuất nhập khẩu

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư quy định giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển qua cụm cảng container khu vực Cái Mép

Ngày nhập

25/01/2024

Đã xem

242 lượt xem

Phụ lục Thông tư

Ngày nhập

25/01/2024

Đã xem

242 lượt xem

Thuyết minh Dự thảo

Ngày nhập

25/01/2024

Đã xem

242 lượt xem

Công văn lấy ý kiến của VCCI

Ngày nhập

25/01/2024

Đã xem

242 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com