Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam

Ngày đăng: 11:42 03-07-2018 | 2635 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp cung ứng và/ hoặc sử dụng các dịch vụ chuyên ngành hàng không.,

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không, bao gồm dịch vụ hàng không do Nhà nước quy định mức giá; dịch vụ hàng không; dịch vụ phi hàng không do Nhà nước quy định khung giá.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định mức giá, khung giá dịch vụ hàng không; khung giá dịch vụ phi hàng không; phương thức thu giá dịch vụ; và các trường hợp không thu giá dịch vụ. Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp cung ứng và/ hoặc sử dụng các dịch vụ chuyên ngành hàng không.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đính kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 24/7/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư về mức giá, khung giá dịch vụ chuyên ngành hàng không

Ngày nhập

03/07/2018

Đã xem

2635 lượt xem

Tờ trình Dự thảo

Ngày nhập

03/07/2018

Đã xem

2635 lượt xem

Báo cáo Thẩm định Dự thảo thông tư

Ngày nhập

03/07/2018

Đã xem

2635 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động

Ngày nhập

03/07/2018

Đã xem

2635 lượt xem

Bảng tổng hợp ý kiến góp ý

Ngày nhập

03/07/2018

Đã xem

2635 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com