Theo dõi (1)

Thông tư quy định đánh giá sức chịu tải, khả năng tiếp nhận nước thải của sông, hồ

Ngày đăng: 11:28 16-10-2017 | 31031 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Phạm vi điều chỉnh

hoạt động đánh giá sức chịu, khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước sông, suối, kênh, rạch tự nhiên, khả năng tiếp nhận nước thải của hồ, ao

Tóm lược dự thảo

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định đánh giá sức chịu tải, khả năng tiếp nhận nước thải của sông, hồ (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định các trường hợp phải đánh giá, phương pháp đánh giáyêu cầu kết quả đánh giá sức chịu tải, khả năng tiếp nhận nước thải. Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp có hoạt động xả nước thải vào sông, hồ.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 30/10/2017 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com 

Thông tin tài liệu

Số lượng file

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com