Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định các mẫu văn bản trong hoạt động điện ảnh

Ngày đăng: 17:41 11-10-2022 | 962 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định các mẫu văn bản trong hoạt động điện ảnh (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về các mẫu văn bản thực hiện thủ tục hành chính gồm: mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép đối với dịch vụ quay phim sử dụng bối cảnh tại Việt Nam, phân loại phim, tổ chức sự kiện về phim; mẫu Giấy phép phân loại phim; mẫu văn bản thông báo về phim, các sự kiện về phim; mẫu văn bản cam kết không vi phạm những nội dung, hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 24/10/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư quy định các mẫu văn bản trong hoạt động điện ảnh

Ngày nhập

11/10/2022

Đã xem

962 lượt xem

Công văn lấy ý kiến Dự thảo

Ngày nhập

11/10/2022

Đã xem

962 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com