Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư ra nước ngoài lĩnh trong vực dầu khí

Ngày đăng: 10:41 24-04-2018 | 3312 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Công ty dầu khí đầu tư ra nước ngoài,

Phạm vi điều chỉnh

công ty dầu khí

Tóm lược dự thảo

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý ngoại hối đối với đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí

Ngày nhập

03/05/2018

Đã xem

3312 lượt xem

Mẫu báo cáo 1-7

Ngày nhập

03/05/2018

Đã xem

3312 lượt xem

Mẫu báo cáo 8-9

Ngày nhập

03/05/2018

Đã xem

3312 lượt xem

Bản thuyết minh

Ngày nhập

03/05/2018

Đã xem

3312 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

03/05/2018

Đã xem

3312 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com