Theo dõi (4)

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và sửa đổi, bổ sung Thông tư số 80/2021/TT-BTC

Ngày đăng: 09:27 09-08-2022 | 2499 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Hoạt động của Tập đoàn điện lực Việt Nam và các doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. ,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng[1] (GTGT) và sửa đổi, bổ sung Thông tư số 80/2021/TT-BTC[2] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi quy định về: giá tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản; giá tính thuế GTGT đối với hoạt động sản xuất điện của Tập đoàn điện lực Việt Nam; các trường hợp được hoàn thuế, hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư; quy định chuyển tiếp về hoàn thuế GTGT của cơ sơ kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp thuộc các trường hợp nêu trên.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 28/8/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP, Nghị định số 146/2017/NĐ-CP

[2] Hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

Lĩnh vực liên quan

Bộ Tài chính, Đầu tư, Thuế

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

10/08/2022

Đã xem

2499 lượt xem

Phụ lục thuyết minh Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

10/08/2022

Đã xem

2499 lượt xem

Nghị định số 49/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế GTGT

Ngày nhập

10/08/2022

Đã xem

2499 lượt xem

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

10/08/2022

Đã xem

2499 lượt xem

Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com