Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư hướng dẫn khoản 2 Điều 40 Nghị định 134/2016/NĐ-CP thuộc trách nhiệm của Bộ KHCN quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Ngày đăng: 09:37 23-10-2017 | 3419 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Khoa học và Công nghệ

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

doanh nghiệp hoạt động liên quan đến nhập khẩu, xác nhận hàng hóa là phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ; máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư, tài liệu, sách báo, tạp chí khoa học chuyên dùng sử dụng cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ, đối mới công nghệ,

Phạm vi điều chỉnh

tiêu chí xác định hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Tóm lược dự thảo

Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng 02 Dự thảo tác động đến các doanh nghiệp hoạt động liên quan đến nhập khẩu, xác nhận hàng hóa là phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ; máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư, tài liệu, sách báo, tạp chí khoa học chuyên dùng sử dụng cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ, đối mới công nghệ:

  • Dự thảo Thông tư hướng dẫn khoản 2 Điều 40 Nghị định 134/2016/NĐ-CP thuộc trách nhiệm của Bộ KHCN quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định tiêu chí xác định hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
  • Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ quy định thủ tục xác nhận hàng hóa để phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, doanh nghiệp KHCN, đối mới công nghệ; phương tiện vận tải trong dây chuyền công nghệ phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư quy định về trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ, đối mới công nghệ; phương tiện vận tải trong dây chuyền công nghệ phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với 02 Dự thảo.

Toàn văn 02 Dự thảo và tài liệu đính kèm được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 5/11/2017 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

(1) Dự thảo Thông tư hướng dẫn khoản 2 Điều 40 Nghị định 134/2016/NĐ-CP

Ngày nhập

24/01/2018

Đã xem

3419 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Khoa học và Công nghệ

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com