Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Ngày đăng: 09:27 13-10-2017 | 7564 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các công ty cổ phần, các công ty TNHH và các doanh nghiệp được xác định là doanh nghiệp siêu nhỏ (trừ các doanh nghiệp có vốn nhà nước).,

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp siêu nhỏ (trừ các doanh nghiệp có vốn nhà nước).

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo đề xuất 02 phương án xây dựng chế độ kế toán đơn giản cho các doanh nghiệp siêu nhỏ như sau: Phương án 1 – Theo hướng có lập báo cáo tài chính và Phương án 2 – Theo hướng không lập báo cáo tài chính dự kiến sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các công ty cổ phần, các công ty TNHH và các doanh nghiệp được xác định là doanh nghiệp siêu nhỏ (trừ các doanh nghiệp có vốn nhà nước).

Do đó, để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của các nội dung có liên quan đến việc sử dụng, thông tin, hồ sơ cung cấp, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội lựa chọn một trong hai phương án trên và đóng góp ý kiến đối với Phương án đã lựa chọn.

Toàn văn 02 Phương án Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 23/10/2017 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.35770632/04.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Phương án 01

Ngày nhập

13/10/2017

Đã xem

7564 lượt xem

Dự thảo Phương án 02

Ngày nhập

13/10/2017

Đã xem

7564 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com