Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư hướng dẫn huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động

Ngày đăng: 15:05 12-11-2019 | 26428 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Y tế

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

          Hiện tại, Bộ Y tế đang xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về quản lý, triển khai và nội dung chương trình khung huấn luyện; cập nhật thông tin cho người tập huấn khi cấp chứng chỉ chuyên môn về y tế lao động. Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động[1].

          Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Phụ lục được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 03/12/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Quy định tại Điều 37 Nghị định 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

26428 lượt xem

Dự thảo thông tư và Phụ lục

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

26428 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Y tế

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com