Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư ban hành quy trình đánh giá an toàn công trình trong quá trình khai thác, sử dụng

Ngày đăng: 17:27 17-05-2024 | 318 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Xây dựng

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có hoạt động thiết kế, xây dựng, vận hành, khai thác, kinh doanh công trình xây dựng và các tổ chức kiểm định công trình xây dựng.,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Xây dựng đang xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành quy trình đánh giá an toàn công trình trong quá trình khai thác, sử dụng (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về quy trình đánh giá an toàn chịu lực công trình (khung đánh giá, đánh giá theo cấp độ); quy trình kiểm tra, đánh giá các điều kiện đảm bảo an toàn vận hành, khai thác công trình (nội dung kiểm tra, đánh giá, trình tự thực hiện). Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động thiết kế, xây dựng, vận hành, khai thác, kinh doanh công trình xây dựng và các tổ chức kiểm định công trình xây dựng.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 04/6/2024 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.66836545/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

17/05/2024

Đã xem

318 lượt xem

Quy trình đánh giá

Ngày nhập

17/05/2024

Đã xem

318 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

17/05/2024

Đã xem

318 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Xây dựng

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com