Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn điện cho thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông và công nghệ thông tin

Ngày đăng: 22:25 08-08-2021 | 1594 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị đầu cuối truyền thông có giao diện được thiết kế để kết nối mạng viễn thông và công nghệ thông tin (ICT),

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo quy định về: các yêu cầu kỹ thuật, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với thiết bị đầu cuối truyền thông có giao diện được thiết kế để kết nối mạng viễn thông và công nghệ thông tin (ICT)

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

                  Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về yêu cầu an toàn điện cho thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông và công nghệ thông tin (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: các yêu cầu kỹ thuật, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với thiết bị đầu cuối truyền thông có giao diện được thiết kế để kết nối mạng viễn thông và công nghệ thông tin (ICT). Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị đầu cuối nêu trên.

                 Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

                 Toàn văn Dự thảo được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 26/8/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

                   Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

                   Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

                   Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

                   Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

                   Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến DTTT ban hành QCVN về an toàn điện cho thiết bị đầu cuối

Ngày nhập

30/08/2021

Đã xem

1594 lượt xem

Du thao Thong tu an toan dien thiet bi dau cuoi mang vien thong, CNTT

Ngày nhập

30/08/2021

Đã xem

1594 lượt xem

Thuyet minh Du thao Thong tu an toan dien thiet bi dau cuoi mang vien thong, CNTT

Ngày nhập

30/08/2021

Đã xem

1594 lượt xem

Du thao QCVN an toan dien thiet bi dau cuoi mang vien thong, CNTT

Ngày nhập

30/08/2021

Đã xem

1594 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com