Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về tương thích điện từ (EMC) của mạng cáp phân phối tín hiệu truyền hình, âm thanh và các dịch vụ tương tác

Ngày đăng: 10:12 23-04-2021 | 2005 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình cáp trên lãnh thổ Việt Nam.,

Phạm vi điều chỉnh

Phương pháp đo đối với các tín hiệu số băng rộng; phương pháp đo sóng mang phụ, phép đo và công thức chuyển đổi nếu khoảng cách đo khác khoảng cách chuẩn…

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về tương thích điện từ (EMC) của mạng cáp phân phối tín hiệu truyền hình, âm thanh và các dịch vụ tương tác[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. So với quy định hiện hành, Dự thảo dự kiến sửa đổi phương pháp đo đối với các tín hiệu số băng rộng; bổ sung phương pháp đo sóng mang phụ, phép đo và công thức chuyển đổi nếu khoảng cách đo khác khoảng cách chuẩn… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình cáp trên lãnh thổ Việt Nam.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Thuyết minh được đăng tải trên trang web của VCCI tại bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 13/05/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị./.

[1] Thay thế Điều 1.3 Thông tư 16/2013/TT-BTTTT ban hành QCVN 71:2013/BTTTT

Phiên bản 1

CV lấy ý kiến doanh nghiệp về DTTT về tương thích điện từ (EMC)

Ngày nhập

17/05/2021

Đã xem

2005 lượt xem

Dự thảo Thông tư về tương thích điện từ (EMC)

Ngày nhập

17/05/2021

Đã xem

2005 lượt xem

QCVN về tương thích điện từ (EMC)

Ngày nhập

17/05/2021

Đã xem

2005 lượt xem

Thuyết minh về DTTT về tương thích điện từ (EMC)

Ngày nhập

17/05/2021

Đã xem

2005 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com