Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định một số định mức kinh tế – kỹ thuật về lâm nghiệp

Ngày đăng: 17:10 20-09-2023 | 1469 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội 

Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định một số định mức kinh tế – kỹ thuật về Lâm nghiệp (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: nguyên tắc, các bước thực hiện, định mức kinh tế – kỹ thuật (điều kiện áp dụng, vật tư, máy móc, thiết bị, nhân công) đối với việc thực hiện các biện pháp lâm sinh, hoạt động bảo vệ rừng và điều tra rừng. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hoạt động trong lĩnh vực trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp; khai thác gỗ và các lâm sản khác; cung cấp dịch vụ lâm nghiệp. 

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo. 

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 17/10/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.  

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email): 

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459 

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com  

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị. 

Lĩnh vực liên quan

Bộ NN&PTNT

Phiên bản 1

Dự thảo thông tư

Ngày nhập

11/10/2023

Đã xem

1469 lượt xem

Phụ lục Thông tư

Ngày nhập

11/10/2023

Đã xem

1469 lượt xem

Ngày nhập

11/10/2023

Đã xem

1469 lượt xem

Ngày nhập

11/10/2023

Đã xem

1469 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com