Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày đăng: 10:05 09-07-2021 | 1138 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, giống thủy sản, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản và các sản phẩm nông lâm sản, thủy sản.,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo bổ sung 11 sản phẩm/hàng hóa thuộc các nhóm: giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; đề xuất bổ sung nhóm sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi; cập nhật căn cứ kiểm tra và văn bản điều chỉnh một số sản phẩm, hàng hóa

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

     Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn[1]  (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo bổ sung 11 sản phẩm/hàng hóa thuộc các nhóm: giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; đề xuất bổ sung nhóm sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi; cập nhật căn cứ kiểm tra và văn bản điều chỉnh một số sản phẩm, hàng hóa. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, giống thủy sản, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản và các sản phẩm nông lâm sản, thủy sản.

     Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

     Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 27/7/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

     Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

     Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

     Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

     Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

     Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Thay thế Thông tư 14/2018/TT-BNNPTNT

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến DTTT Danh mục sản phẩm, hàng hóa gây mất an toàn

Ngày nhập

09/07/2021

Đã xem

1138 lượt xem

Dự thảo Thông tư Danh mục sản phẩm, hàng hóa gây mất an toàn

Ngày nhập

09/07/2021

Đã xem

1138 lượt xem

Dự thảo Tờ trình Danh mục sản phẩm, hàng hóa gây mất an toàn

Ngày nhập

09/07/2021

Đã xem

1138 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 2 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com