Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được

Ngày đăng: 16:27 30-01-2023 | 1120 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về các loại hàng hoá trong nước đã sản xuất được theo 9 danh mục[1]. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng thuộc các nhóm trên và doanh nghiệp sử dụng các loại hàng hoá này cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài viết . VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 28/02/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] (1) phương tiện vận tải chuyên dùng; (2) máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ; (3) vật tư xây dựng; (4) nguyên liệu, vật tư, linh kiện, phụ tùng thay thế; (5) linh kiện, phụ tùng xe ô tô; (6) máy móc, thiết bị, linh kiện dầu khí; (7) nguyên liệu, vật tư đóng tàu; (8) máy móc, thiết bị, nguyên liệu ngành viễn thông – công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm; (9) giống cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú ý, thuốc bảo vệ thực vật

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

02/02/2023

Đã xem

1120 lượt xem

Phụ lục

Ngày nhập

02/02/2023

Đã xem

1120 lượt xem

Công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày nhập

02/02/2023

Đã xem

1120 lượt xem

Công văn lấy ý kiến của VCCI

Ngày nhập

02/02/2023

Đã xem

1120 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com