Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 05/2015/TT-BVHTTDL về trình tự, thủ tục cấp giấy phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ mang vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, sử dụng làm đạo cụ trong hoạt động nghệ thuật

Ngày đăng: 14:48 30-08-2018 | 3016 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật tại Việt Nam.,

Phạm vi điều chỉnh

trình tự, thủ tục tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam để trưng bày, triển lãm văn hóa, nghệ thuật; trình tự, thủ tục cho phép triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 06/2015/TT-BVHTTDL về trình tự, thủ tục cấp giấy phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ mang vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, sử dụng làm đạo cụ trong hoạt động nghệ thuật. Dự thảo sửa đổi một số thủ tục hành chính về lý lịch tư pháp, các yêu cầu về bản sao giấy tờ… Dự kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật tại Việt Nam.

Để đảm bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đính kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 12/09/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản góp ý vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

30/08/2018

Đã xem

3016 lượt xem

Tờ trình dự thảo Thông tư

Ngày nhập

30/08/2018

Đã xem

3016 lượt xem

Công văn xin ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

30/08/2018

Đã xem

3016 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com