Theo dõi (1)

Dự thảo sửa đổi Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Ngày đăng: 16:32 21-12-2018 | 23164 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng và các cơ sở kinh doanh ngoại tệ.,

Phạm vi điều chỉnh

Bổ sung quy định xử phạt vi phạm trong mua, bán, xử lý nợ và an toàn hệ thống thông tin; quy định chi tiết các loại hình tổ chức là đối tượng điều chỉnh; quy định lại mức phạt tiền phân biệt đối với cá nhân và tổ chức; bổ sung nguyên tắc xử phạt và quy định không áp dụng biện pháp xử phạt.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 96/2014/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ngân hàng. Dự thảo mở rộng phạm vi điều chỉnh (bổ sung quy định xử phạt vi phạm trong mua, bán, xử lý nợ và an toàn hệ thống thông tin); quy định chi tiết các loại hình tổ chức là đối tượng điều chỉnh; quy định lại mức phạt tiền phân biệt đối với cá nhân và tổ chức; bổ sung nguyên tắc xử phạt và quy định không áp dụng biện pháp xử phạt. Dự kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng và các cơ sở kinh doanh ngoại tệ.

Để đảm bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ: http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 04/01/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản góp ý vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Phiên bản 1

To trinh_DT ND xu phat VPHC tien te ngan hang

Ngày nhập

26/12/2018

Đã xem

23164 lượt xem

Bao cao Tong ket thi hanh_DT ND XP VPHC tien te ngan hang

Ngày nhập

26/12/2018

Đã xem

23164 lượt xem

DT ND xu phat VPHC tien te ngan hang

Ngày nhập

26/12/2018

Đã xem

23164 lượt xem

181220 2955 CV xin yk DT sd,bs ND xu phat VPHC ngan hang

Ngày nhập

26/12/2018

Đã xem

23164 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com