Theo dõi (1)

Dự thảo Quyết định quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Ngày đăng: 09:23 29-06-2018 | 5070 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Khoa học và Công nghệ

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nhập khẩu và tổ chức giám định các hàng hoá nêu trên.,

Phạm vi điều chỉnh

tiêu chí nhập khẩu; hồ sơ, trình tự, thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng đối với trường hợp đặc biệt; hội đồng tư vấn kỹ thuật và điều kiện đối với hội đồng giám định được chỉ định

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem chi tiết Dự thảo.

Phiên bản 1

Dự thảo Quyết định về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền CN đã qua sử dụng

Ngày nhập

02/07/2018

Đã xem

5070 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Khoa học và Công nghệ

Loại tài liệu Quyết định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com