Theo dõi (1)

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Ngày đăng: 17:23 26-08-2020 | 2655 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Y tế

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động dược tại Việt Nam (nuôi trồng, khai thác, bào chế, nghiên cứu, sản xuất thuốc, dược liệu...).,

Phạm vi điều chỉnh

việc đặt ra các mục tiêu và các nhóm giải pháp thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Y tế đang xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo đặt ra các mục tiêu và các nhóm giải pháp thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước. Dự kiến văn bản trên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động dược tại Việt Nam (nuôi trồng, khai thác, bào chế, nghiên cứu, sản xuất thuốc, dược liệu…).

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo Tờ trình được đăng tải đính kèm bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 15/9/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

CV xin y kien DTQD ve De an phat trien cong nghiep duoc

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

2655 lượt xem

Du thao va Phu luc QD ve De an phat trien cong nghiep duoc

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

2655 lượt xem

To trinh DTQD ve De an phat trien cong nghiep duoc

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

2655 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com