Theo dõi (1)

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định 28/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu biểu giá điện bán lẻ

Ngày đăng: 16:31 20-11-2017 | 21921 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Cơ cấu biểu giá điện bán lẻ,

Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về cơ cấu biểu giá điện bán lẻ

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện nay, Bộ Công Thương đang chủ trì xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 258/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về mức giá bán lẻ điện cho các đối tượng khác nhau trong đó có sự thay đổi về biểu giá đối với điện sản xuất và điện kinh doanh. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của hầu hết các doanh nghiệp là khách hàng sử dụng điện tại Việt Nam.
Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.
Toàn văn Dự thảo kèm Phụ lục Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp trước ngày 30/11/2017 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):
Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459
Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp.

Phiên bản 1

Dự thảo QĐ biểu giá bán lẻ điện

Ngày nhập

09/01/2018

Đã xem

21921 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Quyết định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com