Theo dõi (1)

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện

Ngày đăng: 18:14 17-07-2023 | 529 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

tất cả các doanh nghiệp và các cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh.,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi cấp điện áp cho nhóm khách hàng sản xuất, kinh doanh; cơ cấu giá bán lẻ điện sinh hoạt theo hướng rút ngắn từ 6 xuống 5 bậc; bổ sung một số nhóm khách hàng gồm cơ sở lưu trú du lịch, khách hàng sản xuất tại cấp điện áp 220 kV, khách hàng sử dụng điện cho mục đích trạm/trụ sạc xe điện… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến tất cả các doanh nghiệp và các cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới bài đăng này. Do thời hạn gấp, VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 27/7/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Quyết định

Ngày nhập

17/07/2023

Đã xem

529 lượt xem

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

17/07/2023

Đã xem

529 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

17/07/2023

Đã xem

529 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Quyết định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com