Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị quyết về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) để hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp sản xuất phân bón

Ngày đăng: 17:39 15-10-2020 | 1381 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp sản xuất phân bón,

Phạm vi điều chỉnh

chuyển mặt hàng phân bón từ đối tượng không chịu thuế GTGT sang đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất 5%

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị quyết về chính sách thuế giá trị  gia tăng (GTGT) để hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp sản xuất phân bón (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo dự kiến chuyển mặt hàng phân bón từ đối tượng không chịu thuế GTGT sang đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất 5%. Dự kiến văn bản trên sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất phân bón.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải đính kèm dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 29/10/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Lĩnh vực liên quan

Bộ Tài chính, Phân bón, Thuế

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến Dự thảo Nghị quyết về chính sách thuế giá trị gia tăng với phân bón

Ngày nhập

15/10/2020

Đã xem

1381 lượt xem

Dự thảo Nghị quyết về chính sách thuế giá trị gia tăng với phân bón

Ngày nhập

15/10/2020

Đã xem

1381 lượt xem

Tờ trình Chính phủ

Ngày nhập

15/10/2020

Đã xem

1381 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com