Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt

Ngày đăng: 11:34 20-02-2020 | 7817 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt (sau đây gọi tắt là Dự thảo) triển khai thi hành Luật trồng trọt 2018 và lấy ý kiến đóng góp của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả về giống cây trồng, phân bón; các mức xử phạt đối với hành vi vi phạm; thẩm quyền xử phạt và lập biên bản vi phạm hành chính. Dự kiến văn bản này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản này, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 10/03/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến

Ngày nhập

05/05/2020

Đã xem

7817 lượt xem

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

05/05/2020

Đã xem

7817 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com