Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ và đường sắt; hàng không dân dụng

Ngày đăng: 17:30 19-05-2021 | 1553 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có hoạt động xây dựng, khai thác liên quan đến hàng hải, đường bộ, đường sắt và hàng không dân dụng,

Phạm vi điều chỉnh

bổ sung quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, an toàn lao động, phòng chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải; sửa đổi quy định về xử phạt về hoa tiêu, vận tải biển, vận tải đa phương thức, lắp đặt, sử dụng camera đối với phương tiện vận tải ô tô, khai thác cảng hàng không, sân bay...

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ và đường sắt; hàng không dân dụng (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo bổ sung quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, an toàn lao động, phòng chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải; sửa đổi quy định về xử phạt về hoa tiêu, vận tải biển, vận tải đa phương thức, lắp đặt, sử dụng camera đối với phương tiện vận tải ô tô, khai thác cảng hàng không, sân bay…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động xây dựng, khai thác liên quan đến hàng hải, đường bộ, đường sắt và hàng không dân dụng.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 08/6/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Nghị định về vi phạm hành chính hàng hải, đường bộ, đường sắt, hàng không

Ngày nhập

19/05/2021

Đã xem

1553 lượt xem

Dự thảo Nghị định về vi phạm hành chính hàng hải, đường bộ, đường sắt, hàng không

Ngày nhập

19/05/2021

Đã xem

1553 lượt xem

Tờ trình Dự thảo Nghị định về vi phạm hành chính hàng hải, đường bộ, đường sắt, hàng không

Ngày nhập

19/05/2021

Đã xem

1553 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 2 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com