Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc quản lý vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài

Ngày đăng: 11:27 26-02-2018 | 3798 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động quản lý vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài cung cấp cho Nhà nước hoặc Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vốn đối ứng của phía Việt Nam.,

Phạm vi điều chỉnh

Quy định chi tiết việc quản lý vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài từ tổ chức quốc tế, tổ chức chính phủ được chính phủ nước ngoài ủy quyền (sau đây gọi chung là bên cho vay nước ngoài) cung cấp cho Nhà nước hoặc Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem chi tiết dự thảo.

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định về quản lý vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài

Ngày nhập

26/02/2018

Đã xem

3798 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 1 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com