Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định về quản lý phân bón

Ngày đăng: 10:45 28-08-2017 | 2583 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến phân bón tại Việt Nam.,

Phạm vi điều chỉnh

Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận sản xuất, đóng gói, buôn bán phân bón; đăng ký phân bón được phép lưu hành ở Việt Nam; điều kiện của các tổ chức đánh giá sự phù hợp; xuất nhập khẩu, quảng cáo, hội thảo trình diễn phân bón; cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về phân bón…

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Lĩnh vực liên quan

Bộ NN&PTNT, Phân bón

Phiên bản 1

Tóm tắt gợi ý góp ý Dự thảo

Ngày nhập

28/08/2017

Đã xem

2583 lượt xem

Tờ trình dự thảo Nghị định về quản lý phân bón

Ngày nhập

28/08/2017

Đã xem

2583 lượt xem

Dự thảo Phụ lục Nghị định về quản lý phân bón

Ngày nhập

28/08/2017

Đã xem

2583 lượt xem

Dự thảo Nghị định về quản lý phân bón

Ngày nhập

28/08/2017

Đã xem

2583 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com