Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

Ngày đăng: 11:51 05-08-2020 | 1974 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư dự án tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia,

Phạm vi điều chỉnh

khoanh định, phê duyệt, điều chỉnh khu dữ trữ quốc gia, triển khai các dự án trên bề mặt và trách nhiệm quản lý, bảo vệ khoáng sản tại các khu dự trữ.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng Dự thảo Nghị định về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về nguyên tắc, điều kiện, thời gian hoạt động của dự án đầu tư trên mặt ở khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia; thu hồi khoáng sản trên mặt; bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; bồi thường thiệt hại khi thu hồi dự án. Dự kiến văn bản trên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư dự án tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đính kèm với bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 25/08/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

CV xin ý kiên DTNĐ về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1974 lượt xem

DTNĐ về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1974 lượt xem

Tờ trình DTNĐ về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1974 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 1 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com