Theo dõi (2)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2006/NĐ-CP về hoạt động xúc tiến thương mại

Ngày đăng: 10:16 29-08-2017 | 2816 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp liên quan đến: khuyến mại, quảng cáo, hội chợ, triển lãm thương mại…,

Phạm vi điều chỉnh

Nghĩa vụ đăng ký, thông báo, nghĩa vụ tài chính đối với cơ quan nhà nước, mức giảm giá tối đa (70%), phương thức trao giải thưởng…

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách của NĐ 37

Ngày nhập

29/08/2017

Đã xem

2816 lượt xem

Dự thảo Nghị định sửa đổi NĐ 37

Ngày nhập

29/08/2017

Đã xem

2816 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 1 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com