Theo dõi (3)

Dự thảo Nghị định về định danh và xác thực điện tử

Ngày đăng: 10:47 08-06-2021 | 2418 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến định danh và xác thực điện tử,

Phạm vi điều chỉnh

giá trị sử dụng; yêu cầu về mức độ đảm bảo; quản lý phương tiện và cung cấp dịch vụ xác thực; Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về giá trị sử dụng; yêu cầu về mức độ đảm bảo; quản lý phương tiện và cung cấp dịch vụ xác thực; Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến định danh và xác thực điện tử

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 22/6/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Nghị định về xác thực và định danh điện tử

Ngày nhập

08/06/2021

Đã xem

2418 lượt xem

Dự thảo Nghị định về xác thực và định danh điện tử

Ngày nhập

08/06/2021

Đã xem

2418 lượt xem

Tờ trình Dự thảo Nghị định về xác thực và định danh điện tử

Ngày nhập

08/06/2021

Đã xem

2418 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com