Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

Ngày đăng: 09:18 28-02-2023 | 1431 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí, ,

Phạm vi điều chỉnh

quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. So với quy định hiện hành, Dự thảo đề xuất các phương án xây dựng quy định về: đầu tư ra nước ngoài đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, doanh nghiệp nhà nước; nguồn vốn đầu tư; cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký ; sửa đổi, bổ sung quy định về: thành lập công ty điều hành, góp vốn theo hình thức đối tác nước ngoài gánh vốn cho doanh nghiệp Việt Nam… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 13/03/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Thay thế Nghị định 124/2017/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí (phiên bản 5/11)

Ngày nhập

01/03/2023

Đã xem

1431 lượt xem

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

01/03/2023

Đã xem

1431 lượt xem

Bảng so sánh Dự thảo và quy định hiện hành

Ngày nhập

01/03/2023

Đã xem

1431 lượt xem

Phiên bản 2

Dự thảo Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí (phiên bản tháng 02/2023)

Ngày nhập

01/03/2023

Đã xem

1431 lượt xem

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

01/03/2023

Đã xem

1431 lượt xem

Bảng tổng hợp tiếp thu ý kiến

Ngày nhập

01/03/2023

Đã xem

1431 lượt xem

Báo cáo ra soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan

Ngày nhập

01/03/2023

Đã xem

1431 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính

Ngày nhập

01/03/2023

Đã xem

1431 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động chính sách

Ngày nhập

01/03/2023

Đã xem

1431 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 9

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com