Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định về cho vay lại nguồn vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.

Ngày đăng: 11:13 26-02-2018 | 2599 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Bên vay lại nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ; Bộ Tài chính là cơ quan cho vay lại, và cơ quan được Bộ Tài chính ủy quyền cho vay lại; Cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình quản lý, thực hiện việc cho vay lại và thu hồi vốn cho vay lại nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.,

Phạm vi điều chỉnh

Quy định về quản lý, thực hiện việc cho vay lại, thu hồi vốn cho vay lại nguồn vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem chi tiết dự thảo.

Phiên bản 1

DTND về cho vay lại nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài

Ngày nhập

08/03/2018

Đã xem

2599 lượt xem

Phụ lục I - Phí cho vay lại vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi

Ngày nhập

08/03/2018

Đã xem

2599 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 1 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com