Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Ngày đăng: 16:58 20-10-2017 | 39530 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp có các hoạt động liên quan đến sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp,

Phạm vi điều chỉnh

Hình thức liên kết, hợp đồng và dự án liên kết; chính sách ưu đãi, hỗ trợ về chi phí tư vấn xây dựng liên kết, đất đai và hạ tầng phục vụ liên kết, chuyển giao khoa học kĩ thuật, chuyển đổi sản xuất, tín dụng; thí điểm cơ chế phân chia lợi nhuận trong liên kết.,..

Tóm lược dự thảo

Phiên bản 1

Tờ trình Chính phủ

Ngày nhập

20/10/2017

Đã xem

39530 lượt xem

Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

20/10/2017

Đã xem

39530 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com