Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định của Chính phủ về chế độ quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội

Ngày đăng: 21:50 07-07-2024 | 162 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

         Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định của Chính phủ về chế độ quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về vốn, quỹ và tài sản NHCSXH (vốn hoạt động, bổ sung vốn điều lệ đối với NHCSXH, sử dụng vốn và tài sản, đảm bảo an toàn vốn, đầu tư và quản lý tài sản); phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng; trình tự, thủ tục cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý; chế độ kế toán, báo cáo và kiểm toán… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến Ngân hàng Chính sách xã hội và các chi nhánh, phòng giao dịch có liên quan.

         Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

         Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 30/7/2024 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

         Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

         Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

         Điện thoại: 024.66836545/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

         Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

         Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

1. Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

11/07/2024

Đã xem

162 lượt xem

2. Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

11/07/2024

Đã xem

162 lượt xem

3. Báo cáo đánh giá tác động

Ngày nhập

11/07/2024

Đã xem

162 lượt xem

4. Báo cáo tổng kết thi hành

Ngày nhập

11/07/2024

Đã xem

162 lượt xem

CV Lấy ý kiến

Ngày nhập

11/07/2024

Đã xem

162 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com