Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể trong danh sách của UNESCO và Danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

Ngày đăng: 14:40 27-03-2023 | 585 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể (DSVHPVT) trong danh sách của UNESCO và Danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị DSVHPVT; các biện pháp quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị DSVHPVT, gồm đãi ngộ nghệ nhân, sưu tầm tư liệu hoá, áp dụng khoa học công nghệ vào bảo vệ di sản… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có hoạt động liên quan đến hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị DSVHPVT.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn  – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 18/4/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Ngày nhập

27/03/2023

Đã xem

585 lượt xem

Ngày nhập

27/03/2023

Đã xem

585 lượt xem

Ngày nhập

27/03/2023

Đã xem

585 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com