Theo dõi (4)

Nghị định thay thế Nghị định số 139/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành xây dựng

Ngày đăng: 08:58 14-07-2021 | 3899 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Xây dựng

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

doanh nghiệp trong các lĩnh vực quy hoạch xây dựng; kiến trúc; đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật; nhà ở, công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng,

Phạm vi điều chỉnh

sửa đổi các quy định về xử phạt hành chính trong các lĩnh vực quy hoạch xây dựng; kiến trúc; đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật; nhà ở, công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Xây dựng đang xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 139/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành xây dựng (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi các quy định về xử phạt hành chính trong các lĩnh vực quy hoạch xây dựng; kiến trúc; đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật; nhà ở, công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp trong các lĩnh vực nêu trên.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 03/8/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Nghị định về xử phạt hành chính trong quản lý nhà nước ngành xây dựng

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

3899 lượt xem

Dự thảo Nghị định về xử phạt hành chính trong quản lý nhà nước ngành xây dựng

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

3899 lượt xem

Tờ trình Dự thảo Nghị định về xử phạt hành chính trong quản lý nhà nước ngành xây dựng

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

3899 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Xây dựng

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 5 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com