Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định về tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp

Ngày đăng: 15:04 28-10-2019 | 33692 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

Các chủ thể sử dụng và thực hiện tập trung, tích tụ đất đai để tổ chức sản xuất nông nghiệp.,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp                             

          Hiện tại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: tiêu chí xác định nhà đầu tư tham gia tập trung, tích tụ đất nông nghiệp; các phương thức tập trung, tích tụ đất nông nghiệp và trình tự thực hiện các phương thức này;  cơ chế, chính sách khuyến khích tập trung, tích tụ đất nông nghiệp…Dự kiến văn bản có ảnh hưởng trực tiếp đến các chủ thể sử dụng và thực hiện tập trung, tích tụ đất đai để tổ chức sản xuất nông nghiệp.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 15/11/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo nghị định

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

33692 lượt xem

Tờ trình Chính Phủ

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

33692 lượt xem

Công văn xin ý kiến

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

33692 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com