Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 14/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới

Ngày đăng: 16:30 26-03-2023 | 1035 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 14/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo thu hẹp phạm vi đối tượng cư dân biên giới[1]; quy định lộ trình hạn chế phương thức xuất khẩu tiểu ngạch, bao gồm: giảm số lầnsố tiền được miễn thuế theo hình thức trao đổi cư dân, tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc với hàng hoá xuất khẩu tiểu ngạch từ năm 2025; cửa khẩu, lối mở chỉ cho phép xuất khẩu hàng hoá được vào qua cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính từ năm 2028… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp, thương nhân tham gia vào hoạt động trao đổi, mua bán, xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới.

 Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới bài đăng này. Do thời hạn gấp, VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 8/4/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Người có giấy phép của cơ quan công an cho phép cư trú ở khu vực biên giới sẽ không được coi là cư dân biên giới theo quy định tại Dự thảo

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến của VCCI

Ngày nhập

03/04/2023

Đã xem

1035 lượt xem

Công văn lấy ý kiến của VCCI

Ngày nhập

03/04/2023

Đã xem

1035 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động

Ngày nhập

03/04/2023

Đã xem

1035 lượt xem

Báo cáo rà soát

Ngày nhập

03/04/2023

Đã xem

1035 lượt xem

Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

03/04/2023

Đã xem

1035 lượt xem

Dự thảo tờ trình

Ngày nhập

03/04/2023

Đã xem

1035 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 6

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com