Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

Ngày đăng: 14:00 20-04-2023 | 2206 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công an

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Công an đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung các quy định theo hướng đơn giản hóa các thủ tục hành chính, trong đó giảm bớt một số loại giấy tờ cho doanh nghiệp; bổ sung các hình thức nộp hồ sơ, nhận thông báo trực tuyến; xã hội hóa công tác kiểm định về phòng cháy, chữa cháy… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến tất cả các doanh nghiệp.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 05/5/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Lĩnh vực liên quan

Bộ Công an, Phòng cháy chữa cháy

Phiên bản 1

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

21/04/2023

Đã xem

2206 lượt xem

Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

21/04/2023

Đã xem

2206 lượt xem

Bảng Thuyết minh

Ngày nhập

21/04/2023

Đã xem

2206 lượt xem

Phụ lục V

Ngày nhập

21/04/2023

Đã xem

2206 lượt xem

Phụ lục VI

Ngày nhập

21/04/2023

Đã xem

2206 lượt xem

Phụ lục VII

Ngày nhập

21/04/2023

Đã xem

2206 lượt xem

Phụ lục IX

Ngày nhập

21/04/2023

Đã xem

2206 lượt xem

Quyết định 1015 của Thủ tướng

Ngày nhập

21/04/2023

Đã xem

2206 lượt xem

Quyết định 5714 phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2022 của Bộ Công an

Ngày nhập

21/04/2023

Đã xem

2206 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

21/04/2023

Đã xem

2206 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com