Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ

Ngày đăng: 16:28 13-09-2018 | 2978 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP của Chính phủ về lệ phí trước bạ (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi một số nội dung về lệ phí trước bạ (giá tính đối với tài sản mua theo phương thức trả góp, mức thu, các trường hợp được miễn đối với nhà và đất, thủ tục khai, thu, nộp lệ phí ) Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất ô tô, xe máy, vận tải, xây dựng, bất động sản …

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 27/9/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Tờ trình Chính phủ

Ngày nhập

25/09/2018

Đã xem

2978 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động TTHC

Ngày nhập

25/09/2018

Đã xem

2978 lượt xem

CV xin ý kiến bộ ngành

Ngày nhập

25/09/2018

Đã xem

2978 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động

Ngày nhập

25/09/2018

Đã xem

2978 lượt xem

Tờ khai LPTB phương tiện

Ngày nhập

25/09/2018

Đã xem

2978 lượt xem

Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

25/09/2018

Đã xem

2978 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 6

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 4 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com