Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo

Ngày đăng: 09:05 28-11-2022 | 1001 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo và quản lý nhập khẩu gạo,

Phạm vi điều chỉnh

quy định về kinh doanh xuất khẩu thóc, gạo và quản lý nhập khẩu thóc, gạo các loại (sau đây gọi chung là gạo)

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với doanh nghiệp quản lý nhập khẩu gạo, ủy thác xuất khẩu gạo; bổ sung quy định về: kiểm tra điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo, chế tài thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh đối với doanh nghiệp không thực hiện chế độ báo cáo trong thời gian quy định; đề xuất xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật về xúc tiến thương mại mặt hàng gạo, văn bản hướng dẫn xác định gạo vi chất dinh dưỡng… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo và quản lý nhập khẩu gạo.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 09/12/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo

Ngày nhập

28/11/2022

Đã xem

1001 lượt xem

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

28/11/2022

Đã xem

1001 lượt xem

Báo cáo tổng kết thi hành Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo

Ngày nhập

28/11/2022

Đã xem

1001 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 3 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com