Theo dõi (11)

Dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử

Ngày đăng: 09:51 04-11-2020 | 5597 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các sàn TMĐT; các thương nhân kinh doanh trên sàn TMĐT; các mạng xã hội; các doanh nghiệp logistics và các tổ chức, doanh nghiệp khác có hoạt động liên quan đến thương mại điện tử, ,

Phạm vi điều chỉnh

cơ chế quản lý hoạt động TMĐT có yếu tố nước ngoài (điều kiện tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài; đăng ký website bán hàng của thương nhân nước ngoài, của thương nhân nước ngoài bán hàng qua sàn TMĐT Việt Nam); quản lý hoạt động TMĐT trên mạng xã hội; sửa đổi một số quy định về trách nhiệm của sàn TMĐT (về thông tin vận chuyển và giao nhận; trách nhiệm liên quan đến chức năng đặt hàng và thanh toán trực tuyến); sửa đổi trách nhiệm cung cấp thông tin của thương nhân kinh doanh trên sàn TMĐT

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử (TMĐT) (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo bổ sung quy định về cơ chế quản lý hoạt động TMĐT có yếu tố nước ngoài (điều kiện tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài; đăng ký website bán hàng của thương nhân nước ngoài, của thương nhân nước ngoài bán hàng qua sàn TMĐT Việt Nam); quản lý hoạt động TMĐT trên mạng xã hội; sửa đổi một số quy định về trách nhiệm của sàn TMĐT (về thông tin vận chuyển và giao nhận; trách nhiệm liên quan đến chức năng đặt hàng và thanh toán trực tuyến); sửa đổi trách nhiệm cung cấp thông tin của thương nhân kinh doanh trên sàn TMĐT… Dự kiến văn bản trên sẽ ảnh hưởng đến các sàn TMĐT; các thương nhân kinh doanh trên sàn TMĐT; các mạng xã hội; các doanh nghiệp logistics và các tổ chức, doanh nghiệp khác có hoạt động liên quan đến thương mại điện tử.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Tờ trình và Bản thuyết minh được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 23/11/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử

Ngày nhập

11/01/2021

Đã xem

5597 lượt xem

Tờ trình Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử

Ngày nhập

11/01/2021

Đã xem

5597 lượt xem

Phiên bản 2

Dự thảo 3 ngày 04/01/2021 - Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định sửa đổi Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử

Ngày nhập

11/01/2021

Đã xem

5597 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 8 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com