Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ

Ngày đăng: 08:03 22-07-2021 | 1558 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp trong lĩnh vực đo đạc và xây dựng bản đồ,

Phạm vi điều chỉnh

sửa đổi quy định về báo cáo hoạt động đo đạc và bản đồ, hồ sơ, trình tự thủ tục cấp giấy phép đối với hoạt động đo đạc và bản đồ phải cấp giấy phép; bổ sung quy định về hình thức cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin đo đạc và bản đồ trực tuyến

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi quy định về báo cáo hoạt động đo đạc và bản đồ, hồ sơ, trình tự thủ tục cấp giấy phép đối với hoạt động đo đạc và bản đồ phải cấp giấy phép; bổ sung quy định về hình thức cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin đo đạc và bản đồ trực tuyến…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp trong lĩnh vực đo đạc và xây dựng bản đồ.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 10/8/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ

Ngày nhập

26/07/2021

Đã xem

1558 lượt xem

Dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ

Ngày nhập

26/07/2021

Đã xem

1558 lượt xem

Tờ trình Dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ

Ngày nhập

26/07/2021

Đã xem

1558 lượt xem

Phụ lục IA

Ngày nhập

26/07/2021

Đã xem

1558 lượt xem

Phụ lục IB

Ngày nhập

26/07/2021

Đã xem

1558 lượt xem

Phụ lục IC

Ngày nhập

26/07/2021

Đã xem

1558 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 6

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com