Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định sửa đổi khoản 4 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế

Ngày đăng: 16:54 04-04-2022 | 3121 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT,

Phạm vi điều chỉnh

Quy định về lập hóa đơn cho hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi khoản 4 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi quy định về lập hóa đơn cho hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT), theo hướng cho phép doanh nghiệp được lập hóa đơn chung với các loại hàng hóa, dịch vụ có mức thuế suất khác. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng rộng rãi đến các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới đây. Do Dự thảo được soạn thảo theo trình tự, thủ tục rút gọn, VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 07/4/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459.

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội

Phiên bản 1

Tờ trình Nghị định sửa đổi khoản 4 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế

Ngày nhập

05/04/2022

Đã xem

3121 lượt xem

Dự thảo Nghị định sửa đổi khoản 4 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế

Ngày nhập

05/04/2022

Đã xem

3121 lượt xem

VCCI lấy ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi khoản 4 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế

Ngày nhập

05/04/2022

Đã xem

3121 lượt xem

Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 1 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com