Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định số 60/2014/NĐ-CP và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP quy định về hoạt động in

Ngày đăng: 11:04 05-05-2021 | 1566 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động in,

Phạm vi điều chỉnh

quy định về sản phẩm in theo hướng cụ thể từng loại sản phẩm, loại bỏ sản phẩm in không nội dung (in 3D) và in trực tiếp lên bề mặt sản phẩm; trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động in; thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in; trách nhiệm của cơ sở in...

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định số 60/2014/NĐ-CP và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP quy định về hoạt động in (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi quy định về sản phẩm in theo hướng cụ thể từng loại sản phẩm, loại bỏ sản phẩm in không nội dung (in 3D) và in trực tiếp lên bề mặt sản phẩm; trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động in; thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in; trách nhiệm của cơ sở in…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động in.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 25/5/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định sửa đổi các Nghị định quy định về hoạt động in

Ngày nhập

05/05/2021

Đã xem

1566 lượt xem

Tờ trình Chính phủ Dự thảo Nghị định sửa đổi các Nghị định quy định về hoạt động in

Ngày nhập

05/05/2021

Đã xem

1566 lượt xem

Công văn xin ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi các Nghị định quy định về hoạt động in

Ngày nhập

05/05/2021

Đã xem

1566 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com