Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Ngày đăng: 08:57 23-09-2021 | 2735 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các nhà đầu tư, các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, các cơ sở giáo dục khác có liên quan đến việc hợp tác, đầu tư nước ngoài.,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo bổ sung các quy định về đối tượng thực hiện liên kết giáo dục, phân kỳ đầu tư, công khai thông tin, thủ tục đăng ký chương trình học; sửa đổi quy định về cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, điều kiện cơ sở vật chất…

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

    Hiện tại, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo bổ sung các quy định về đối tượng thực hiện liên kết giáo dục, phân kỳ đầu tư, công khai thông tin, thủ tục đăng ký chương trình học; sửa đổi quy định về cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, điều kiện cơ sở vật chất…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các nhà đầu tư, các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, các cơ sở giáo dục khác có liên quan đến việc hợp tác, đầu tư nước ngoài.

     Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

     Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 08/10/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

     Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

     Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

     Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

     Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

     Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định sửa đổi NĐ 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong giáo dục

Ngày nhập

23/09/2021

Đã xem

2735 lượt xem

Dự thảo Tờ trình Nghị định sửa đổi NĐ 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong giáo dục

Ngày nhập

23/09/2021

Đã xem

2735 lượt xem

Công văn lấy ý kiến DTND sửa đổi NĐ 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong giáo dục

Ngày nhập

23/09/2021

Đã xem

2735 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Giáo dục và Đào tạo

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 4 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com